המבחן העיוני

מבחן התאוריה
 • 0% 0%
 • 0% 0%
 • 0% 0%
 • 0% 0%

מבחן תאוריה

על מבקש רישיון הנהיגה לספק את האישורים הבאים:

 1. טופס בקשה לרישיון נהיגה (רש”ל 18) עם תמונה מודפסת של המבקש (ניתן לקבל ללא עלות בתחנות הצילום טלדור או מרמנט), החתום ומאושר על-ידי רופא משפחה.
 2. אישור על בדיקת ראייה.
 3. אישור אגרת מבחן.
 4. תעודת זהות או דרכון.

חיילים בשירות (קבע או סדיר) חייבים, נוסף על בדיקת עיניים ובמקום בדיקה רפואית, גם אישור מקצין העיר לשלילת בעיות רפואיות.

ניתן לעבור מבחן עיוני במבחר של שפות, כולל: עברית, צרפתית, רוסית, ספרדית, ערבית ואנגלית. המבחנים מתקיימים במרכזי בחינה הפזורים ברחבי הארץ, אותם תוכלו לאתר באמצעות אתר האינטרנט של משרד התחבורה.

המבחן כולל שלושים שאלות חובה אמריקאיות, כאשר לכל שאלה ארבע תשובות אפשריות ורק אחת מתוכן נכונה.

על-מנת להצליח בבחינה, יש לענות נכונה על עשרים ושש שאלות, לכל הפחות, מתוך השלושים. גם במידה שנכשלים, ניתן לגשת לבחינה נוספת כבר ביום המחרת.

ערעור על תוצאות מבחן עיוני

נבחן שנכשל במבחן עיוני רשאי להגיש ערעור על תוצאות המבחן 72 שעות מרגע קבלת התוצאות. הערעור יבוצע באמצעות הגשת טופס ערעור במשרד הרישוי במחוזו פועל מרכז הבחינה.

עריכת מבחן עיוני בעל-פה (בעברית)

מבחן עיוני בעל-פה מיועד לתלמידי נהיגה המתקשים לעבור מבחן בכתב והציגו את האישורים המתאימים לכך, על-פי המפורט להלן:

 • עולים חדשים השוהים בארץ עד שלוש שנים, עבורם אין מבחנים זמינים בשפתם. חייבים להגיע עם תעודת עולה.
 • בעלי דיסלקציה. חייבים להגיש אישור החתום על-ידי מאבחן מוסמך, או אישור חתום מבית הספר לנהיגה, או אישור חתום ממשרד החינוך.
 • תושב ישראלי שאינו יודע לקרוא ולכתוב בשפות של הבחינות הקיימות. חייב להגיש אישור חתום על שנות השכלה שהתקבל מהמועצה המקומית בה למד.
 • המסמכים הנדרשים כפי שפורט מעלה.

אופן הגשת בקשה לעבור מבחן עיוני בעל-פה: על תלמיד נהיגה המבקש לעבור מבחן עיוני (תאוריה), להגיש בקשה לגורם המחוזי האחראי. לבקשה יש לצרף את המסמכים המפורטים מעלה על הטופס המתאים. המסמכים שהוגשו במטרה לגשת למבחן עיוני בעל-פה יישמרו כשנתיים.

הנבחנים מחוייבים בהחתמת משרד הרישוי על הטופס הירוק לפני הגעה לבחינת התאוריה

הזמנת מבחני תאוריה